Bel me op 06 800 497 59

Diensten

Adviesdiensten op maat

Met Veekamp Arbeidsvoorwaarden Advies wil ik werkgevers ontzorgen op het gebied van arbeidsrecht, en arbeidsvoorwaarden. Niet alle werkgevers hebben deze expertise vanzelfsprekend in huis. Ook kan sprake zijn van een tijdelijk capaciteitsprobleem.

Bij mijn inzet wordt proces sturing, inhoud en een pragmatische aanpak gecombineerd. Mijn adviezen zijn in begrijpelijke taal, passend bij uw organisatie. Vanzelfsprekend is dat wordt voldaan aan de laatste (fiscale) wet- en regelgeving.

Hoe mijn inzet er precies uit ziet, is afhankelijk van de vraag:

  • Advisering management en HR over arbeidsvoorwaarden en arbeidsrecht
  • Strategisch arbeidsvoorwaardenbeleid ontwikkelen en implementeren
  • Project- en interimmanagement op het terrein van arbeidsvoorwaarden en reorganisaties
  • Implementatie van nieuwe wet- en regelgeving op terrein arbeidsrecht
  • Actualiseren arbeidsovereenkomsten en regelingen
  • Harmonisatie trajecten, zowel arbeidsvoorwaardelijk als juridisch
  • Onderhandelen over, opstellen van arbeidsvoorwaardenregelingen, CAO’s, Sociale Plannen
  • Ondersteuning bij het flexibiliseren van arbeidsvoorwaarden, invoering cafetariasystemen, functiegebouw, beloningspakket
  • Begeleiden, adviseren of voorzitten geschillen- en klachtencommissies, bijvoorbeeld bij reorganisaties
  • Medezeggenschapstrajecten

Ik ben zowel op interim- als op uur-basis inzetbaar.